UDDS CLIENT - API Documentation version 4.01 ( 2022.04.22 )

About UDDS Client

Complex types

Properties

Methods

Online booking and payments

Download

udds->lastErrorId ( property )


Description :

  • Class element : property
  • Type : integer
This property allow you to read last UDDS error id.

Possible errors :

00001 : communication with USSD server failed.
10001 : property myLogin is empty,
10002 : property configId is empty,
10003 : authorization error,

Possible errors (polish description) :
10001 : Pusty login,
10002 : Pusty configId,
10003 : Blad autoryzacji - para login+configId nie ma dostepu do MDS,
10004 : Autoryzacja poprawna,
10050 : Brak konfiguracji wybranego polaczenia,
10051 : Polaczenie z serwerem nie udalo sie,
10052 : Wskazana baza nie istnieje,
10070 : Brak autoryzacji MDS,
10071 : Brak polaczenia z MDSWS - autoryzacja,
10100 : Klasa autoryzacji nie mogla polaczyc sie z baza,
10101 : Brak konfiguracji dla wskazanej pary uzytkownik i configId,
10102 : Nie udalo sie zapisac listy autoryzowanych uzytkownikow,
10103 : Uzytkownik nie ma autoryzacji,
10104 : Nie udalo sie zapisac pliku konfiguracyjnego dla Uzytkownika,
10105 : Serwis MDSWS nie odpowiedzial - brak polaczenia,
10106 : Serwis MDSWS odpowiedzial pusta lista TO,
10107 : Serwis MDSWS odpowiedzial bledem autoryzacji,
10108 : Serwis MDSWS odpowiedzial bledem,
10109 : Server UDDS GATE nie mogl zapisac listy autoryzacji,
10200 : Brak polaczenia z serwerem MDS,
10201 : MDS odpowiedzial pusta ramka,
10202 : MDS odpowiedzial ramka bez znacznika EOF,
10203 : Brak polaczenia z serwerem Proxy MDS,
10204 : Proxy MDS odpowiedzial pusta ramka,
10205 : Proxy MDS odpowiedzial ramka bez znacznika EOF,
10206 : Brak polaczenia z serwerem MDS - timeout,
10301 : Wielkosc tablicy GPS jest rozna od 3,
10302 : Wielkosc tablicy limit jest rozna od 3,
10303 : Wielkosc tablicy sort jest mniejsza od 2,
10304 : Parametr tourOperator nie jest tablica,
10305 : Parametr region nie jest tablica,
10306 : Parametr country nie jest tablica,
10307 : Parametr countryRegion nie jest tablica,
10308 : Parametr city nie jest tablica,
10309 : Parametr price nie jest tablica,
10310 : Parametr offerId nie jest tablica,
10311 : Parametr offerName nie jest tablica,
10312 : Parametr departureFrom nie jest tablica,
10313 : Parametr offerCatalog nie jest tablica,
10314 : Parametr category nie jest tablica,
10315 : Parametr length nie jest tablica,
10316 : Parametr extOfferId nie jest tablica,
10317 : Parametr offerType nie jest tablica,
10318 : Parametr transport nie jest tablica,
10319 : Parametr gps nie jest tablica,
10320 : Parametr temperature nie jest tablica,
10321 : Parametr rating nie jest tablica,
10322 : Parametr feeding nie jest tablica,
10323 : Parametr mds_filters nie jest tablica,
10324 : Parametr limit nie jest tablica,
10325 : Parametr sort nie jest tablica,
10326 : Parametr attributes nie jest tablica,
10327 : Parametr adults nie jest numeric,
10328 : Parametr showMultiTouroperator nie jest bool,
10329 : Parametr departureDateFrom nie jest data formatu yyyy-mm-dd,
10330 : Parametr departureDateTo nie jest data formatu yyyy-mm-dd,
10331 : Parametr returnDateTo nie jest data formatu yyyy-mm-dd,
10500 : Timeout odpowiedzi serwera UDDS,
10501 : Nierozpoznana ramka zwrotna z UDDS,
10502 : Timeout polaczenia z serwerem UDDS,
10503 : Bledny adres serwera UDDS,
10504 : Nierozpoznana zawartosc ramki UDDS.OK,
10505 : Nierozpoznana zawartosc ramki UDEN.OK,
10506 : W odpowiedzi brak pola ["serverInfo"]["errorId"],

KSI Media ( www.ksimedia.pl ) - technical contact : maciej.szczepanski@ksimedia.pl